• Register
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

วัดสระเกศ.คอม

You are here: Home ข่าว ข่าวทั่วไป แชมป์ประกวดจัดบอร์ดพุทธชยันตี

แชมป์ประกวดจัดบอร์ดพุทธชยันตี

E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯประกวดจัดบอร์ดพุทธชยันตี
วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร และ กระทรวงศึกษาธิการ
จัดโครงการ “ฝึกจิต   ปฏิบัติกาย   ถวายพุทธชยันตี”
เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยทั่วประเทศร่วมสืบสานพระพุทธศาสนา
และฉลองวาระครบรอบ 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

พร้อมมอบรางวัลแก่นักเรียนผู้ชนะการประกวดการจัดบอร์ดนิทรรศการในหัวข้อ “พุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า” และโล่ประทานจากเจ้าคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ พร้อมทุนการศึกษา รวมมูลค่ากว่า 300,000 บาท สร้างความภาคภูมิใจให้แก่เยาวชนไทยในฐานะผู้ร่วมเผยแพร่พระพุทธศาสนา
 

พระพรหมสิทธิ เจ้าคณะภาค 10 และที่ปรึกษาสำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ  กล่าวว่า “เนื่องในปีพุทธชยันตีนี้ นับเป็นเรื่องน่ายินดีที่เด็กๆ ที่ได้ร่วมกิจกรรมกับโครงการ “ฝึกจิต ปฏิบัติกาย ถวายพุทธชยันตี” ได้มีโอกาสนั่งสมาธิ สวดบทสวดพุทธชยันตีและทำในสิ่งดีๆ ร่วมกัน โดยเฉพาะกิจกรรมประกวดการจัดบอร์ดนิทรรศการในหัวข้อ “พุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า” เพราะเยาวชนจะได้นำความรู้ที่มีเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา มาเรียงร้อยและสร้างสรรค์เป็นเนื้อหาลงในบอร์ดนิทรรศการเพื่อสื่อสารไปยังผู้อื่น อันจะทำให้เยาวชนั้นผู้นั้นมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังถือเป็นการช่วยถ่ายทอดและเผยแพร่หลักธรรม คำสอนของพระพุทธศาสนาไปสู่บุคคลอื่น นอกเหนือจากการเผยแพร่โดยวัดและคณะสงฆ์ ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยทำให้พระพุทธศาสนานั้นคงอยู่สืบต่อไป”

 

ทางด้านนายรวินทร์ ชมพูนุชธานินทร์ ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด กล่าวว่า “โครงการ “ฝึกจิต ปฏิบัติกาย ถวายพุทธชยันตี” ถือเป็นความร่วมมือกันระหว่างบริษัท บุญรอด

บริวเวอรี่ จำกัด สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร และ กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อช่วยให้เยาวชนได้ใกล้ชิดพระพุทธศาสนา ได้รู้จักวิธีการทำสมาธิและนำไปฝึกใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อให้ได้พบกับความสุขและเกิดผลที่งอกงามกับตนเองต่อไปในอนาคต รวมทั้งยังสามารถนำไปเผยแพร่ให้ผู้อื่นได้ประโยชน์เพิ่มเติมต่อไปด้วย สำหรับการจัดประกวดบอร์ดนิทรรศการ บ. บุญรอดฯ มุ่งหวังว่า จะเป็นโอกาสให้เด็กๆ ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการร่วมเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องพุทธศาสนากับเพื่อนๆ ในโรงเรียนอีกด้วย”

 

โดยการประกวดจัดบอร์ดนิทรรศการมีผลงานบอร์ดนิทรรศการที่ส่งเข้ามาประกวดจำนวนมาก ทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย และได้มีการคัดเลือกผู้เข้ารอบสุดท้ายในช่วงเข้าพรรษาที่ผ่านมาให้เหลือระดับชั้นละ 3 ทีม เพื่อมาแข่งขันจัดบอร์ดรอบตัดสิน ณ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ในบริเวณรอบภูเขาทอง ซึ่งผลงานที่ส่งเข้ามาในรอบคัดเลือกของทั้ง 9 ทีม นั้นล้วนแต่มีความสวยงามและสามารถตีความ สื่อสารให้คนได้เข้าใจถึงปีพุทธชยันตีได้ดี โดยทีมที่ได้รับสามารถถ่ายทอดเรื่องราว เนื้อหา สาระได้ดีและเข้าใจง่าย มีความคิดสร้างสรรค์และจัดบอร์ดได้อย่างสวยงามสมกับเกณฑ์การตัดสินนั้นจนได้รับรางวัลระดับต่างๆ นั้น ได้แก่

 

ระดับประถมศึกษา
1.โรงเรียนชุมชนวัดกำแพง ชนะเลิศ
2.โรงเรียนวัดดวงแข รองชนะเลิศ อันดับ 1
3.โรงเรียนวัดอาวุธสิกตาราม รองรางวัลชนะเลิศ อันดับ 2

ระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น
1.โรงเรียนวัดบางปะกอก ชนะเลิศ
2.โรงเรียนวัดสระเกศ รองรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1
3.โรงเรียนขจรโรจน์วิทยา รองรางวัลชนะเลิศ อันดับ 2

ระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย
1.โรงเรียนปทุมวิไล ชนะเลิศ
2.โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 1 รองรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1
3.โรงเรียนสงวนหญิง รองรางวัลชนะเลิศ อันดับ 2

 

แต่ละทีมจากแต่ละระดับชั้นได้รับทุนการศึกษามูลค่า 30,000 บาท พร้อมโล่ประทานจากเจ้าคุณสมเด็จ-  พระพุฒาจารย์ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชและใบประกาศเกียรติคุณ ส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับทุนการศึกษา 20,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับทุนการศึกษา 10,000 บาท และรางวัลชมเชยได้รับโล่ประทานจากเจ้าคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

 

ผลงานการจัดบอร์ดนิทรรศการที่ได้รับรางวัลจะถูกนำมาจัดแสดงบริเวณรอบภูเขาทองตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2555 ถึงวันที่ 6 มกราคม 2556 เพื่อให้ผู้ที่เข้ามาทำบุญในวัด ผู้มาเที่ยวชม หรือผู้ที่สนใจได้ชมนิทรรศการดังกล่าว

 

โครงการ “ฝึกจิต ปฏิบัติกาย ถวายพุทธชยันตี” เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้เยาวชนได้นำแนวทางการทำสมาธิ ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติที่สำคัญอันนำไปสู่การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า มาเป็นแนวทางในการฝึกปฏิบัติทั้งกายและใจ โดยโครงการฯ ประกอบด้วยกิจกรรม “1 นาที ถวายพุทธชยันตี” มานั่งสมาธิทุกวันๆ ละ 1 นาที ก่อนเข้าเรียน ทำให้จิตใจได้สงบ มีสมาธิ เป็นประโยชน์ต่อการเรียน พร้อมกันนี้ ยังประกอบด้วยกิจกรรมสวดมนต์ด้วยบทสวดพุทธชยันตี พร้อมกันทุกสัปดาห์ โดยบทสวดดังกล่าวมีเนื้อหาเกี่ยวกับชัยชนะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีต่อหมู่มารและกิเลสทั้งปวงอย่างสิ้นเชิง ทำให้เยาวชนได้รับความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและยึดมั่นในคุณความดี รวมทั้งกิจกรรมการประกวดจัดบอร์ดนิทรรศการในหัวข้อ       “พุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า” ที่ช่วยเปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการส่งเสริมและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา